Emergency aid for anaphylaxis

EMERADE FORFYLDT PEN

VIGTIG INFORMATION FOR PATIENTER / BRUGERE

Efter en undersøgelse af aktiveringsfejl ved produktet, ønsker indehaveren af markedsføringstilladelsen at gøre opmærksom på, at det er meget vigtigt at du har modtaget rigtig information angående håndtering og brug af Emerade. Kontakt din læge eller Medeca hvis du ikke føler dig komfortabel med den information du har fået.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen vil understrege vigtigheden af at følge anbefalingerne på opbevaring af Emerade for at sikre at pennen opbevares ved temperaturer under 25°C. Udsættes Emerade for højere temperaturer øges risikoen for aktiveringsfejl.

Følgende instruktioner for opbevaring og transport af Emerade skal altid følges:

Hvis din Emerade har været udsat for høje temperaturer eller har været i direkte sollys i en længere periode, skal du kontakte din læge og bede om at få udskrevet en ny pen.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen understreger også vigtigheden af altid at have to Emerade på dig.