Emergency aid for anaphylaxis

Emerade adrenalinpen til akut behandling af anafylaksi

Når man skal anvende Emerade

Emerade er en adrenalinpen til akut behandling af anafylaksi (allergisk shock). Du kan få anafylaksi af insektstik, fødevarer eller lægemidler. Anafylaksi kan også udløses af anstrengelse eller have en ukendt årsag.

Symptomerne kan være:

Symptomerne kan udvikle sig hurtigt indenfor minutter eller over en periode på nogle timer efter kontakten med et allergen.

Kritiske symptomer

Du har svært ved at trække vejret, mund og svælg svulmer op, du bliver pludselig træt og svimmel. Du har hudsymptomer (rødme, kløe og hævelse) Symptomerne forværres.

Hvordan skal jeg bruge Emerade

Emerade er intuitiv og nem at bruge.

47 sek.

Ved en akut situation følg instruktionen på pennen.

Emerade kan ikke bruges igen.

Hvis symptomerne forværres kan en ny injektion Emerade gentages efter 5-15 minutter. Du bør derfor I samråd med din læge vurdere, om du altid skal have 1 eller 2 Emerade på dig.

Adrenalin hjælper med at øge dit blodtryk, stimulerer dit hjerte til fortsat at slå og forbedrer din vejrtrækning. Hav altid din Emerade på dig.

Opbevar Emerade ved højst 25°C og ikke frost (0 °C).

Kontrollér jævnligt opløsningen for at sikre, at væsken er klar og farveløs. Det gør du ved at løfte etiketten over skueglasset på injektionspennen. Kassér og udskift Emerade, hvis opløsningen er misfarvet eller indeholder bundfald.

Emerade leveres i en holdbar plastik pakning for at beskytte Emerade og instruktions etiketten. Det anbefales at beholde Emerade i den originale pakning.

Emerade har et stort hul, hvor nålen kommer ud.

Nålen er automatisk beskyttet efter brug for at forhindre nåle skader.

Du kan medbringe Emerade i håndbagagen. For en sikkerheds skyld kan du bede din læge underskrive en rejseattest.

Bestil gratis brochure, futteral og træningspen

Vigtig information fra indehaveren af markedsføringstilladelsen til patienter og brugere: læs mere