Instruktion för dig med Emerade adrenalinpenna

Adrenalinpenna för akut behandling av anafylaxi (allergichock)

Anafylaxi är en svår allergisk reaktion som kan vara livshotande. Anafylaxi kan du få av insektsstick, födoämnen eller läkemedel. Den kan också utlösas av ansträngning eller ha okänd orsak. Omedelbar behandling med adrenalin kan rädda ditt liv. Adrenalinpennor är receptbelagda läkemedel.

Emerade adrenalinpenna med instruktion

Så använder du Emerade - klicka play

Ta bort nålskyddet

Tryck mot låret; ett klick hörs. Håll i 5 sekunder.
Massera injektionsstället. Kontakta omedelbart läkare eller sjukhus.

Adrenalinpennan är enkel och säker att använda. Den har ett stort hål där nålen kommer ut och inget hål i bakänden. Du vet instinktivt vilken ände som du ska trycka mot låret. Nålen är automatiskt skyddad efter användning. Du kan injicera genom kläder.

Om pennan inte aktiverar, gör då ett nytt försök med högre kraft.

Ta inte bort nålskyddet förrän det är dags att använda Emerade

Då använder du adrenalinpennan

Symtom på en akut allergisk reaktion kan uppträda inom några minuter efter kontakt med det allergiframkallande ämnet.

Symtom:

Kritiska symtom: Det är svårt att andas, din mun och ditt svalg sväller upp, du blir plötsligt trött och yr eller du känner en stadig försämring.

Om du får dessa symtomen, använd då adrenalinpennan omedelbart.

Du ska alltid uppsöka hjälp omedelbart efter att ha använt Emerade. Ring 112, be om en ambulans och uppge "anafylaxi" även om symtom verkar bli bättre.

Ta din använda autoinjektor med dig.

Adrenalin motverkar blodtrycksfallet, stimulerar hjärtat och förbättrar andningen.

Bär alltid med dig adrenalinpennan om du riskerar att komma i kontakt med ämnen som du är allergisk mot.

Tveka inte att använda din adrenalinpenna

Använd din adrenalinpenna omedelbart vid tecken eller symtom på att en akut allergisk reaktion. Följ din läkares instruktioner.

Tveka inte att använda din adrenalinpenna, även om du inte är säker på om du har anafylaxi. Den kan rädda ditt liv.

Ta ny dos efter 5 till 15 minuter

Ibland är en dos av adrenalin inte tillräcklig för att helt häva en akut allergisk reaktion. Din läkare kan därför rekommendera att injektionen upprepas efter 5–15 minuter med en ny adrenalinpenna. Du rekommenderas därför att alltid ha med dig mer än en adrenalinpenna.

Din läkare bestämmer dos utifrån din kroppsvikt: rekommenderade doser.

Förvaring och resor

Emerade tål kyla men låt den inte frysa (0°C). Förvaras i högst 25°C.

Om du har en träningspenna, förvara den separat från Emerade.

Kontrollera lösningen regelbundet, genom att lyfta etiketten vid pilen över visningsfönstret på adrenalinpennan, för att säkerställa att lösningen är klar och färglös. Om lösningen är missfärgad eller innehåller en fällning (partiklar), kassera pennan och kontakta läkare för att få en ny Emerade.

När du flyger: Du kan ta med dig adrenalinpennan i handbagaget. För säkerhets skull kan du be din läkare att skriva under ett reseintyg.

Beställ gratis broschyr, fodral och trainer

Det är viktigt att du läser bipacksedel och varningar och försiktighet.

Viktig information från MAH till patient och användare: läs mer.

Frågor? Ring oss på 018-25 85 30 (mån-fre 9-17, lunch 12:30-13:30) eller skicka ett email.