Emerade 300 och 500 mikrogram adrenalinpennor återkallade från patienten

Adrenalinpenna för akut behandling av anafylaxi

Anafylaxi är en svår allergisk reaktion som kan vara livshotande. Omedelbar behandling med adrenalin kan rädda ditt liv. Hur och när använder du din adrenalinpenna

Emerade med Instruktion
Instruktionsvideo

Se instruktionsvideon